hlavni obrazek

obchod s potravinami

Se vstupem do Evropské unie a harmonizací našeho právního řádu s legislativou Evropské unie byl do našeho právního řádu zanesen požadavek na zavedení systému HACCP (u nás spíše známého jako Systém kritických bodů) také na prodej potravin. Důvodem tohoto požadavku je posunutí zodpovědnosti za nezávadnost potravin na všechny články ve výrobě a distribuci potravin (výrobce - přepravce - distributor – maloobchod).

Systém HACCP si klade za úkol především dva hlavní cíle. Za prvé minimalizaci rizika poškození zdraví spotřebitele a za druhé ochranu vlastního podniku při případném nařčení, že váš podnik uvedl do oběhu zdravotně závadnou potravinu.

Systém HACCP je systém sledování pohybu a manipulací s potravinami (transport - příjem potravin - skladování potravin - prodej atd.). V těchto operacích jsou sledovány různé veličiny a body s cílem minimalizace rizika poškození nezávadnosti potravin. Zároveň se specifikují opatření a úkony, kterými dosáhneme uvedené nezávadnosti.

Nabízíme spolehlivé a rychlé vypracování systému pro Vaší konkrétní provozovnu s přihlédnutím ke konkrétnému Vámi uváděnému sortimentu do oběhu.

 

spodni linka