hlavni obrazek

audity a školení haccp

Na základě platné legislativy má provozovatel povinnost pravidelně provádět audit systému HACCP externí osobou a personálu zajistit školení systému HACCP.

Nabízíme provedení auditu v rozsahu požadovaném legislativou, případně nabízíme nadstandardní rozsah dle přání provozovatele / kontrolní návštěvy provozovny k zjištění dodržování stanovených podmínek zaměstnanci/. Společně s auditem je provedeno i školení personálu.

Součástí auditu je kontrolní návštěva provozu, kde je zkontrolován celý provoz, jsou diskutovány případné nedostatky a výstupem je zpracovaný audit včetně případných doporučení.
Nabízíme již 10 let zkušeností se zpracováním a audity systému HACCP.
Působnost po celé ČR.
Naše služby jsou rychlé a spolehlivé.

spodni linka