hlavni obrazek

haccp pro gastroprovozy

Vážení provozovatelé restaurací, hotelů, podnikových jídelen, pečovatelských domů, školních jídelen a dalších stravovacích zařízení.

Naše společnost se již od roku 2005 zabývá zpracováním systémů HACCP pro veřejné stravování.

Za dobu naší působnosti jsme již zpracovali stovky systémů HACCP pro velké i malé provozy. Naší hlavní devizou je spolehlivost vypracovaných systémů HACCP, které již mnohokrát prošly kontrolou pracovníků Hygienických stanicí na celém území ČR, rychlost a zajímavá cena.

Námi vypracovaný HACCP obsahuje všechny požadavky současné legislativy / vyhlášky 852/2004 Sb. Rady Evropy a vyhlášky 137/2004 Sb. ve znění pozdějších novelizací /.

Systém HACCP je systém sledování procesu přípravy pokrmu a v něm určených operací, při kterých je nejvyšší riziko možnosti porušení nezávadnosti pokrmu. V těchto operacích systém určuje kritické body, analyzuje možná rizika a zároveň specifikuje opatření, která mají těmto potencionálním rizikům zabránit. Všechna tyto opatření jsou zpracovány do tabulek a diagramů, které přesně jmenují rizika a nápravná opatření.

Zpracování systému je vždy pro konkrétní provozovnu s přihlédnutím k rozsahu sortimentu, používaným technologickým zařízením, stavebnímu uspořádání a dalším aspektům.

V rámci zpracování je vždy provedena návštěva provozu, seznámení se s podmínkami pro uvádění pokrmů do oběhu a na tomto základě je systém HACCP následně vypracován.

Součástí zavádění systému je samozřejmě i konzultační činnost v oblasti platné legislativy a správné výrobní praxe a jsou diskutována případná doporučení ke změnám, které povedou k trvalému souladu s platnou legislativou.

Cena za zavedení HACCP je již od 3550,- Kč bez DPH (v závislosti na velikosti Vašeho provozu a rozsahu nabízeného sortimentu). V ceně je zahrnuta poradenská činnost v průběhu zpracování systému HACCP, zavedení systému v provozovně. /systém HACCP je dodán formou tištěné složky včetně podkladů potřebných k následnému vedení systému HACCP

spodni linka